SME Navigator

Fra fremtid til strategi

Få et gratis, individuelt tilrettelagt udviklingsforløb med fokus på at skabe gode forudsætninger for at omsætte ”fremtid” til virksomhedsnær, strategisk handling.


VORES PARTNERE

Institut for fremtidsforskning
Industriens Fond
Beecon
Dansk Erhverv
SMVdanmark
Halfspace

Tilmeld dig til udviklingsforløbet

  1. Deltag gratis i udviklingsforløb hvor vi omsætter “fremtid” til strategi i din virksomhed. Læs mere her
Notifications

Om projektet

Hvad?

Danske SMV'er oplever i stigende grad at stå over for nye udfordringer, men også vækstmuligheder. Det stiller krav til at en fremtidsparat forretningsmodel. Virksomheders konkurrencekraft hænger uløseligt sammen med organisatorisk og forretningsmæssig parathed i usikker og uforudsigelig verden.

SME Navigator sigter mod at skabe bedre forudsætningerne for tidligt at opnå indsigter i, hvad der driver forandring i deres forretningsomverden, i en tid hvor teknologiske, samfundsmæssige og industrispecifikke udviklinger globalt er under konstant forandring.

Hvorfor?

Så danske SMVer får et stærkere grundlag til at træffe kritiske strategiske beslutninger om fremtiden og derved være bedre rustet til at navigere i en usikker og uforudsigelig verden. SME Navigator skal styrke danske SMV'ers muligheder for at realisere vækstpotentiale og skabe organisatorisk resiliens gennem en struktureret tilgang til at træffe kritiske beslutninger tidligt.

SME Navigator skal tilbyde viden, værktøjer og kompetenceløft til danske SMV’er med henblik på at styrke deres evne til at tilpasse sig en foranderlig forretningsvirkelighed. SME Navigator giver adgang til et digitalt indsigtsværktøj, som skal oplyse om fremtiden.

Det får du

Få fremtidsindsigter og bliv fremtidsparat

Fremtidsindsigter gennem AI-drevet horizon scanning-platform

Du får adgang til en AI-drevet horizon scanning-platform som et operativt værktøj, som skal hjælpe din virksomhed med tidligt at opnå indsigt i globale teknologiske, samfundsmæssige og forretningsmæssige udviklinger

Product screenshot

Bliv fremtidsparat med udviklingsforløb for "fremtidsparate" SMV’er

Der faciliteres en række virksomhedsnære udviklingsforløb, hvorigennem SMV’er får eksperthjælp til at opbygge og forankre proces, mindset og kapabilitet til at arbejde strategisk med deres fremtidige muligheds- og trusselsbillede og konkret eksekvere herpå.

Product screenshot

”TimeLog har fået stort udbytte af at deltage i SME Navigator med CIFS og Beecon. Det er interessant at kigge længere frem end den typiske 2-3-årige strategi. Vi skal både have det lange lys på og kunne agere hurtigt. Det kan være svært at tage den nødvendige tid til at arbejde struktureret med, hvordan omverdenen påvirker os på langt sigt. Virksomhedsforløbet har givet os brugbare redskaber og metoder. Vi har et nødvendigt fundament for at agere hurtigt, når det er nødvendigt.”

Per-Henrik Pelle Nielsen
CEO, TimeLog

Artikler og nyheder