SME Navigator – Fra fremtid til strategi

Gratis udviklingsforløb skal gøre det nemmere for din SMV at blive klar til fremtiden.

Tilmeldingen til SME Navigator er åben, og nu har din virksomhed muligheden for at få et individuelt tilrettelagt udviklingsforløb, med fokus på at skabe gode forudsætninger for at omsætte ”fremtid” til virksomhedsnær, strategisk handling. Vi hjælper dig med at finde nye muligheder og skabe de bedste betingelser for fremtidig vækst i en mere uforudsigelig verden.

Skriv til smenavigator@cifs.dk for at høre mere og sikre din plads.

Institut for fremtidsforskning
Dansk Erhverv
Halfspace
Industriens Fond
Beecon
SMVdanmark

Hold dig opdateret

  • Vær blandt de første til at teste vores AI-drevne trend scanning-platform
  • Få konkrete indsigter omkring at arbejde med fremtiden som et strategisk værktøj
  • Stå i første række til at deltage i udviklingsforløb med fokus på at omsætte "fremtid" til strategi i din virksomhed
her.

Hvad?

Danske SMV'er oplever i stigende grad at stå over for nye udfordringer, men også vækstmuligheder, som stiller helt nye krav til at en fremtidsparat forretningsmodel. Virksomheders vedvarende konkurrencekraft hænger uløseligt sammen med organisatorisk og forretningsmæssig parathed i en verden, hvor usikkerhed og uforudsigelighed er et grundvilkår. Flere studier fremhæver, at evnen til at omsætte ”fremtid” til virksomhedsnær strategisk handling skaber tydelig værdi og konkurrencekraft.


Med SME Navigator sigter vi mod at skabe bedre forudsætningerne for tidligt at opnå indsigter i, hvad der driver forandring i deres forretningsomverden, i en tid hvor teknologiske, samfundsmæssige og industrispecifikke udviklinger globalt er under konstant forandring. Projektet skal dermed gøre at flere danske SMVer får et stærkere grundlag for at træffe kritiske strategiske beslutninger om fremtiden og bedre ruste dem til at navigere i en mere usikker og uforudsigelig verden.

Hvorfor?

SME Navigator skal styrke danske SMV'ers styrke danske SMV'ers muligheder for at realisere vækstpotentiale and skabe organisatorisk resillens gennem en struktureret tilgang til at træffe kritiske beslutninger tidligt og eksekvere strategisk herpå.


SME Navigator skal tilbyde viden, værktøjer og kompetenceløft til danske SMV’er med henblik på at styrke deres evne til at tilpasse sig en foranderlig forretningsvirkelighed.


SME Navigator giver danske SMV'er adgang til et digitalt værktøj der kan give indsigter til at træffe kritiske beslutninger bedre og på et mere oplyst grundlag.

Nyheder og artikler

Nyt projekt skal klæde danske SMV'er bedre på til fremtiden

Mange SMV'er har begrænsede ressourcer og strategisk råderum til at arbejde med fremtiden. SME Navigator skal være med til at nedbryde nogle af disse barrierer og sigter mod at skabe bedre forudsætninger for, at flere danske SMVer får et stærkere grundlag for at træffe kritiske strategiske beslutninger om fremtiden på baggrund af data.

Horizon scanning: Opfang forandringer, før de sker

Formålet med horizon scanning er ikke at lave forudsigelser fra nutiden ind i fremtiden. Det drejer sig om at opfange forandringsmønstre, som kan transformere virksomheders strategiske miljø. Ved at opfange signaler, før de udvikler sig, bliver man som organisation i stand til at bygge mere fremtidsparate strategier, som kan skabe vækst og bidrage til bedre risikostyring.

SME Navigator – Fra fremtid til strategi

SME Navigator vil i praksis fungere som et gratis og åbent værktøj, som virksomheder kan bruge operationelt til at tilpasse deres egne ”trend-radars” og overvåge udviklinger inden for udvalgte temaer.

Gælder der andre spilleregler for strategiarbejdet i små og mellemstore virksomheder?

Naturlovene er de samme på hele planeten. Uanset om du er leder i en SMV eller en stor koncern, påvirker tyngdekraften dig ens. Men spillereglerne for strategi er typisk forskellige, og det spænder ben for strategiarbejdet i en SMV. Her er, hvad du som direktør kan gøre ved det.

Er din organisation klar til at skrue op for strategisk fremsyn i 2022?

Mens pandemien fortsat frembringer kritiske usikkerheder på tværs af samfundet og for alle virksomheder og markeder, er det vigtigere end nogensinde før at gå ind i fremtiden med overvejelser om mulige udfald og effekter af den nuværende omvæltning.

Fremtidssikring af danske SMV'er

SMV'er skal kunne navigere i en verden med udsigt til et stigende antal fremtidige udfordringer og vækstmuligheder, især oven på COVID-19-pandemien.

Gratis udviklingsforløb

Tilmeldingen til SME Navigator er åben, og nu har din virksomhed muligheden for at få et individuelt tilrettelagt udviklingsforløb, med fokus på at skabe gode forudsætninger for at omsætte ”fremtid” til virksomhedsnær, strategisk handling.

”TimeLog har fået stort udbytte af at deltage i SME Navigator med CIFS og Beecon. Det er interessant at kigge længere frem end den typiske 2-3-årige strategi. Vi skal både have det lange lys på og kunne agere hurtigt. Det kan være svært at tage den nødvendige tid til at arbejde struktureret med, hvordan omverdenen påvirker os på langt sigt. Virksomhedsforløbet har givet os brugbare redskaber og metoder. Vi har et nødvendigt fundament for at agere hurtigt, når det er nødvendigt.”

Per-Henrik Pelle NielsenCEO, TimeLog