SME Navigator – Fra fremtid til strategi

SME Navigator
Med SME Navigator sigter vi mod at skabe bedre forudsætninger for tidligt at opnå indsigter i, hvad der driver forandring i danske SMVers forretningsomverden. I en tid, hvor teknologier, samfund og industrier er under konstant forandring, skal projektet skal styrke danske SMVers grundlag for at træffe kritiske strategiske beslutninger om fremtiden og bedre ruste dem til at navigere i en mere usikker og uforudsigelig verden.
Mathias Behn Bjørnhof
Advisor & Futurist
mbb@cifs.dk

Vores nye initiativ, SME Navigator, skal gøre danske SMV'er mere fremtidsparate ved at kombinere strategisk fremsyn med kunstig intelligens og maskinlæring. Projektet er støttet af Industriens Fond og projektet ledes af Instituttet for Fremtidsforskning i et samarbejde med Halfspace, Beecon og Dansk Erhverv.


SME Navigator er bygget op omkring en velkendt metode inden for fremtidsforskning, nemlig horizon scanning. Metoden går ud på at scanne ”horisonten” for tendenser og signaler, der kan påvirke den fremtidige virkelighed, man som virksomhed skal navigere i. Især med fokus på de fænomener, som måske ikke er en del af den overordnede samfundsdebat endnu, men som potentielt kan påvirke os ret markant på lang sigt. Læs mere om Horizon scanning til højre for artiklen.


Horizon scanning-platformen vil i praksis fungere som et gratis og åbent værktøj, som virksomheder kan bruge operationelt til at tilpasse deres egne ”trend-radars” og overvåge udviklinger inden for udvalgte temaer. Maskinlærings-softwaren vil løbende scanne og identificere nye udviklinger og trends, og man får derved opdateret data- og vidensgrundlaget inden for sit interessefelt.


Derudover faciliteres en række udviklingsforløb, hvorigennem SMV'erne får et kompetenceløft og eksperthjælp til at forankre proces og mindset til at arbejde strategisk med fremtiden og konkret eksekvere herpå.


Partnerkredsen bag SME Navigator samler et unikt mix af kompetencer og rækkevidde, der gør det muligt at iscenesætte og udnytte kombinationen af strategisk fremsyn og kunstig intelligens på en helt ny og ambitiøs måde, som skal understøtte danske SMV’er i at skabe et strategisk, data-drevet og proaktivt forhold til fremtiden. Hele partnerkredsen har for øje, at projektet skaber konkrete og håndgribelige resultater ude hos SMV’er i hele Danmark.

Links & inspiration