Nyt projekt skal klæde danske SMV'er bedre på til fremtiden

SME Navigator
Med SME Navigator sigter vi mod at skabe bedre forudsætninger for tidligt at opnå indsigter i, hvad der driver forandring i danske SMVers forretningsomverden. I en tid, hvor teknologier, samfund og industrier er under konstant forandring, skal projektet styrke danske SMVers grundlag for at træffe kritiske strategiske beslutninger om fremtiden og bedre ruste dem til at navigere i en mere usikker og uforudsigelig verden.
Simon Fuglsang Østergaard
Senior Advisor & Futurist
sio@cifs.dk

Danske SMV'er oplever i stigende grad at stå over for nye udfordringer og problemstillinger – men absolut også vækstmuligheder – som stiller helt nye krav til en fremtidsparat forretningsmodel. Det gjorde sig gældende før Corona, men i særdeleshed også under og efter denne hidtil usete krise, som har været overrumplende for mange SMV'er. Corona-krisen har slået fast med syvtommersøm, at vedvarende konkurrencekraft hænger uløseligt sammen med organisatorisk og forretningsmæssig fremtidsparathed i en verden, hvor usikkerhed og uforudsigelighed er grundvilkår.


Netop derfor sigter SME Navigator mod at skabe bedre forudsætningerne for, at flere danske SMV'er får et stærkere grundlag for at træffe kritiske strategiske beslutninger om fremtiden. Initiativet består i sin helhed af to overordnede hovedaktiviteter: Dels udvikles der et operativt værktøj – som hviler på et fundament af kunstig intelligens – der skal give SMV'erne mulighed for løbende at udforske og opnå indsigt i, hvad der driver forandring i deres forretningsomverden i dag og på sigt. Derudover faciliteres en række udviklingsforløb, hvorigennem SMV'erne får et kompetenceløft og eksperthjælp til at forankre proces og mindset til at arbejde strategisk med fremtiden og konkret eksekvere herpå. Projektet ledes af Instituttet for Fremtidsforskning i et samarbejde med Halfspace, Beecon og Dansk Erhverv.


Evnen til at omsætte ’fremtid’ til virksomhedsnær, strategisk handling skaber tydelig værdi og konkurrencekraft i en usikker verden. Det ved vi. Derfor vil vi med SME Navigator understøtte konkurrencekraft i danske SMV'er gennem kombinationen af strategisk fremsyn og kunstig intelligens på en helt ny og ambitiøs måde”, siger Dasha Krivonos, CEO på Instituttet for Fremtidsforskning.


For mange SMV'er gælder det, at man har begrænsede ressourcer til rådighed og begrænset strategisk råderum, når det kommer til at arbejde strategisk med fremtiden. SME Navigator skal være med til at nedbryde nogle af disse barrierer. ”Mange SMV'er har så travlt med at drive forretning, at der helt forståeligt sjældent er overskud til at løfte blikket og have et strategisk syn på den lange fremtid. Det betyder ofte, at potentiale går tabt, eller risici rammer uventet. SME Navigator skal bidrage til at styrke danske virksomheders konkurrenceevne ved at give dem mulighed for at arbejde professionelt og proaktivt med fremtidstænkning”, siger Udviklingsdirektør Charlotte Kjeldsen Krarup fra Industriens Fond.


SME Navigator har sit afsæt i en kendt fremtidsforskningsmetode – horizon scanning – der går ud på at scanne ”horisonten” for trends, drivere og signaler, der kan påvirke den fremtidige virkelighed, man som virksomhed skal navigere i. I praksis vil virksomhederne kunne anvende værktøjet til at tilpasse deres egne ”trend-radars” og monitorere udviklinger inden for udvalgte temaer. Maskinlærings-softwaren vil så løbende scanne og identificere nye udviklinger og trends, og man får derved opdateret data- og vidensgrundlaget inden for sin definerede ”trend-radar”.


Der er skarpt fokus på at udvikle et værktøj, som flugter med SMV'ernes reelle behov, og selve brugen af værktøjet vil være gratis og ikke kræve specielle forudsætninger. Det betyder, at de fleste SMV'er selvstændigt vil være i stand til at trække stor værdi ud at værktøjet. Derudover vil flere danske virksomheder gennem projektet få mulighed for og erfaring med at arbejde med kunstig intelligens som et led i deres strategiske overvejelser – hvilket ligeledes er et område, hvor danske SMV'er har et stort efterslæb.


Projektet er i sin opstart og løber over de kommende 2 år.


FAKTA – PROJEKTETS PARTNERE:


Instituttet for Fremtidsforskning er en selvejende, non-profit og uafhængig fremtidstænketank, som gennem mere end et halvt århundrede har hjulpet organisationer med at arbejde strategisk med en foranderlig fremtid.


Halfspace er en førende og prisbelønnet data analytics og AI virksomhed, der hjælper virksomheder med at udfolde forretningsmuligheder i kunstig intelligens og bedre brug af data.


Beecon arbejder udelukkende med danske SMV'er og hjælper dem målrettet med at identificere forretningspotentiale, omsætte potentiale til en eksekverbar strategi og implementere strategien sideløbende med en travl drift.


Dansk Erhverv har som ledende erhvervsorganisation en unik rækkevidde og gennemslagskraft i forhold til at sikre de bedste vilkår og stærk fremtidig konkurrencekraft for danske virksomheder.

Links & inspiration