Fremtidssikring af danske SMV'er

Faktaboks
• Danske SMV’er beskæftiger i gennemsnit 5,1 personer, som er relativt højt sammenlignet med EU-gennemsnittet på 3,9 personer • Antallet af SMV’er og deres ansatte er steget med henholdsvis 8% og 13,9% mellem 2010 og 2019 • I den samme periode er SMV’ers bidrag til værdiskabelsen i den private sektor faldet fra 65% til 63%
Mathias Behn Bjørnhof
Advisor & Futurist
mbb@cifs.dk

SMV’er spiller en væsentlig rolle i det danske samfund og erhvervsliv. De beskæftiger to tredjedele af arbejdstagere og bidrager med omkring den samme andel af værdiskabelsen i den private sektor. Over det sidste årti er både antallet af SMV’er og deres ansatte steget indtil 2020, hvor samfundet blev lagt ned af Covid-19.


Nu har disse virksomheder brug for at starte på en frisk, hvilket nøjagtigt er formålet med SME Navigator-projektet: at kunne navigere i en verden med udsigt til et stigende antal fremtidige udfordringer og vækstmuligheder. En lang række studier viser, at evnen til at kunne omsætte “fremtid” til virksomhedsnær, strategisk handling skaber tydelig værdi og konkurrencedygtighed, som kan sikre virksomheden mod fremtidige chok. Især inden for nøgleområderne, produktivitetsvækst og internationalisering, belyser SME Navigator-projektet de værktøjer, som SMV’er kan bruge til systematisk at arbejde med deres fremtidige muligheds- og trusselsbillede.


Produktivitet

Selvom danske SMV’ers produktivitet er 15-20% højere end i mange nabolande, gælder det samme ikke for produktivitetsvæksten, som er lidt lavere i Danmark. Derudover er danske SMV’er også mindre produktive end store danske virksomheder, og denne forskel er blevet større over tid. Derfor er der et behov for, at SMV’er får hjælp til at reducere dette skel, bl.a. gennem projekter som SME Navigator. Med brugen af en AI-drevet horizon scanning-platform og en struktureret tilgang til potentielle udviklinger og strategisk fremsyn, har SMV’er en større chance for at komme sig efter Covid-19 og samtidig arbejde mere effektivt ved altid at være et skridt foran.


Internationalisering

Når det drejer sig om internationalisering, er danske SMV’ers eksport og import steget over tid, men de er stadig mere tilbøjelige til at eksportere end at importere. Blandt SMV’erne er det mellemstore virksomheder, der driver denne udvikling, da kun få mindre virksomheder handler med udlandet. SME Navigator-projektet fokuserer netop på virksomheder, der er aktive internationalt, eller som ønsker at blive det, da vi lever i en globaliseret verden, hvor virksomheder er afhængige af internationale markeder for at nå langsigtet vækst og forblive konkurrencedygtige. Horizon scanning og andre fremtidsforskningsmetoder kan bidrage med at opfylde disse ambitioner. Derigennem kan virksomheder identificere både globale og markedsspecifikke udviklinger, som kan guide dem gennem deres internationaliseringsprocesser.


Projektet vil i sin helhed bidrage til, at danske SMV’er kan styrke deres fremtids- og kriseparathed i en globaliseret verden, hvor usikkerhed og uforudsigelighed er grundvilkår. Dette skal helt konkret omsættes til ny viden, kompetencer og metoder til at arbejde strategisk med fremtiden – dels ved hjælp af et operativt AI-drevet horizon scanning-værktøj.