Er din organisation klar til at skrue op for strategisk fremsyn i 2022?

SME Navigator
Med SME Navigator sigter vi mod at skabe bedre forudsætninger for tidligt at opnå indsigter i, hvad der driver forandring i danske SMVers forretningsomverden. I en tid, hvor teknologier, samfund og industrier er under konstant forandring, skal projektet skal styrke danske SMVers grundlag for at træffe kritiske strategiske beslutninger om fremtiden og bedre ruste dem til at navigere i en mere usikker og uforudsigelig verden.
Simon Fuglsang Østergaard
Senior Advisor & Futurist
sio@cifs.dk

Der er kun få organisationer, hvor strategisk fremsyn og ”fremtiden for” ikke er dukket op til ledelses- og strategimøder i løbet af de sidste 18 måneder, i lyset af den usikkerhed om fremtiden, der er blevet fremprovokeret af COVID-19. Det er på trods af, at strategisk fremsyn stadig ikke er udbredt som en organisatorisk disciplin. Mens pandemien fortsat frembringer kritiske usikkerheder på tværs af samfundet og for alle virksomheder og markeder, så er det vigtigere end nogensinde før at gå ind i fremtiden med overvejelser om mulige udfald og effekter af den nuværende omvæltning.

Hvis ikke, så risikerer man at sætte organisationens kortsigtede overlevelsesmuligheder og langsigtede vækstmuligheder i fare. Derfor peger alt på, at organisationer bør foretage en eller anden form for investering i deres fremtids- og fremsynskompetencer.


Strategisk fremsyn handler ikke om at forudsige fremtiden – nøjagtig forudsigelse er en illusion. Det handler heller ikke om at komme med utallige vilde (og ofte vage) gæt om fremtiden. Det er i stedet en struktureret proces, som fokuserer på at udfordre gamle og ofte misforståede antagelser om fremtiden, skabe perspektiv, identificere nye muligheder, samt bidrage til opbygningen af modstandsdygtighed, når man står over for stor usikkerhed og kompleksitet. Dette gør det muligt for beslutningstagere at tage klogere chancer tidligere.


Strategisk fremsyn betyder noget! Virksomheder, hvor strategisk fremsyn er en del af deres kultur, vil klare sig bedre, mens pandemien fortsat vender etablerede forretningsmodeller, markeder og arbejdsmåder på hovedet. Præ-pandemiske undersøgelser omkring strategisk fremsyn støtter denne antagelse ved at vise, at virksomheder, der er forberedte på fremtiden, har signifikant højere profit – de udkonkurrerer gennemsnittet med en 200 procent højere vækstrate og 33 procent bedre rentabilitet. Nyere undersøgelser – baseret på interviews med topledere – viser, at den ”forventede levealder” for forretningsmodeller er faldende. Gennemsnittet for, hvor lang tid virksomheder kan forblive konkurrencedygtige uden en fundamental transformation af kernetilbud eller forretningsmodel, er faldet fra 33 måneder til 27 måneder under Covid-19.

 

Strategisk fremsyn i danske virksomheder

I starten af 2020 – inden de globale COVID-nedlukninger – foretog Instituttet for Fremtidsforskning en undersøgelse for at gøre status over strategisk fremsyn i danske virksomheder.

Instituttet for Fremtidsforskning foretog undersøgelsen som en del af Berlingskes kvartalvise toplederpanel-undersøgelse, der består af topledere fra de 1000 største danske virksomheder. Som forventet var tallene ikke imponerende set fra en fremtidsforskers perspektiv.


F.eks. havde blot en fjerdedel af de adspurgte virksomheder defineret og allokeret ressourcer til strategisk fremsyn som et faktisk ansvarsområde i deres virksomhed, mens under en tredjedel bygger deres forståelse af deres fremtidige forretningsmiljø på en form for strategisk fremsyn. Det er paradoksalt, at omkring halvdelen af de adspurgte virksomheder tror, at deres kerneforretning kommer til at ændre sig fundamentalt i løbet af de næste 3-5 år (pga. teknologiske, sociale og politiske tendenser). Husk at disse resultater tager udgangspunkt i verden før pandemien vendte alting på hovedet og på vrangen.


Hvordan kan du starte med strategisk fremsyn?

Tiden er inde til at skrue op for indsatsen og bruge strategisk fremsyn. Men hvor skal du starte, når du vil integrere strategisk fremsyn ind i jeres arbejdsgange og strategi i 2022?


Hvis du har et begrænset budget (eller intet budget):

· Stift bekendtskab med strategisk fremsyn ved at læse artikler og publikationer omkring fremtidsforskning og strategisk fremsyn. Fordi fremsynsmetoder er ved at modnes og blive mere mainstream, så har der været en tilsvarende stigning i antallet af online værktøjskasser og ressourcer – så pas på med ikke at blive ramt af ’information overload’! Blandt eksempler på gode playbooks er Stanfords Foresight and Innovation-afdelings Playbook eller Futures Toolkit fra UK Government Office for Science (se links til højre).

· Tag et kursus om anvendt strategisk fremsyn for at lære det grundlæggende omkring f.eks. at arbejde med scenarieplanlægning som et strategisk værktøj, eller hvordan du bruger ’horizon scanning’ som en teknik til at udforske trends og forstå forandringsdynamikker i dit fremtidige forretningsmiljø.

· Find måder at operationalisere det, du har læst, ved at diskutere dine nye indsigter og ideer med andre i din organisation. Prøv at finde måder, hvorpå du kan bygge fremsyn ind i jeres arbejdsgange. Et simpelt spørgsmål som ’Hvad betyder denne beslutning for vores forretning om ti år?’ kan være en god start. Små skridt kan med tiden have stor effekt.

 

Hvis du har et moderat budget:

· Lav regelmæssige strategisk fremsyns-workshops, hvor du samler en mangfoldig gruppe på tværs af arbejdsområder, der kan diskutere fremtidige udviklinger – både de industri- og markedsspecifikke og eksterne samfundsudviklinger. Sæt på forhånd tid og ressourcer af til at forberede workshoppen og inviter gerne en udefrakommende gruppe – f.eks. professionelle udøvere af strategisk fremsyn – ind for at tilbyde eksternt input og til at facilitere sessionerne.

 

Hvis du har et større budget:

· Forpligt dig til langsigtede visioner og strategisk planlægning ved at engagere dig i en omfattende fremsynsproces som en integreret del af jeres strategi- og visionscyklusser. Udvikl en langsigtet vision omkring strategisk fremsyn i jeres organisation, og skab den strategiske, operationelle og organisatoriske transformation, der er nødvendig for at kunne indfri den vision.