Horizon scanning: Opfang forandringer, før de sker

Horizon scanning
’Horizon scanning’ er en fremtidsforskningsmetode, der drejer sig om systematisk at indsamle viden og efterretninger ved at ’scanne horisonten’ for nye tendenser og udviklinger (og afviklinger). Især interessant er fænomener, der ligger uden for den gængse samfundsbevidsthed, eller som er med til at udfordre de antagelser, vi har om verden omkring os.
Mathias Behn Bjørnhof
Advisor & Futurist
mbb@cifs.dk

’Horizon scanning’ er en fremtidsforskningsmetode, der drejer sig om systematisk at indsamle viden og efterretninger ved at ’scanne horisonten’ for nye tendenser og udviklinger (og afviklinger). Især interessant er fænomener, der ligger uden for den gængse samfundsbevidsthed, eller som er med til at udfordre de antagelser, vi har om verden omkring os.

 

Formålet med horizon scanning er ikke at lave forudsigelser eller at trække en lige linje fra nutiden ind i fremtiden. I stedet drejer det sig om at opfange forandringsmønstre, som potentielt kan transformere samfundet og organisationers strategiske miljø. Ved at opfange signaler, før de udvikler sig, bliver man som organisation i stand til at bygge mere fremtidsparate strategier, som kan skabe vækst og bidrage til bedre risikostyring.


Instituttet for Fremtidsforskning drev igennem en årrække horizon scanning-netværket Global Scanning Network, hvor en gruppe udvalgte fremtidsforskere og trendspottere fra hele verden bidrog med at scanne for tendenser, usikkerheder, signaler og andre fænomener, som indikerede en udvikling i samfundet. Deres ’scans’ blev tilføjet en samlet database, hvorfra IFF kunne analysere sammenhænge og se kommende tendenser, før de blev til virkelighed.


I projektet, SME Navigator, benytter vi i stedet AI-drevet horizon scanning, hvilket der er en række fordele ved. Den kunstige intelligens kan scanne sig igennem artikler, rapporter, nyhedsbreve og keywords på en hurtigere og mere dybdegående facon. Samtidig med dette laver AI'en automatiske koblinger på tværs af signaler. Platformen er tiltænkt som et eksplorativt og operativt værktøj, som hviler på et AI-drevet fundament – men som samtidig lægger vægt på menneskelig ”sensemaking” og beslutningstagen. 


Kort sagt, kan horizon scanning ruste din organisation ved at:

1) Skabe bedre forståelse for, hvad der driver forandring

2) Forstå årsagen til forandringer, herunder hvilken vej de bevæger sig og med hvilken hastighed


Eksempelvis har Red Barnet skabt en fremtids-workstream i erkendelse af vigtigheden af fremtidstænkning for at sikre, at børns behov bliver opfyldt på lang sigt. Dette omfatter en horizon scanning-funktion og en værktøjskasse med strategiske fremsynsmetoder med fokus på centrale globale tendenser, der kan påvirke børns liv i de kommende årtier, for at udfylde strategiske huller, der ellers har skabt mangler i en hastigt forandrende verden.


Læs mere om Red Barnets fremtidstænkning til højre for artiklen.