Projektets partnere

Projektet ledes af Instituttet for Fremtidsforskning i et samarbejde med Halfspace, Beecon og Dansk Erhverv. Projektpartnerne samler et unikt mix af kompetencer og netværk, der gør det muligt at udnytte kombinationen af strategisk fremsyn og kunstig intelligens på en helt ny og ambitiøs måde til gavn for danske SMVer.

Instituttet for Fremtidsforskning er en selvejende, non-profit og uafhængig fremtidstænketank, som gennem mere end et halvt århundrede har hjulpet organisationer med at reagere på og tilpasse sig til en foranderlig fremtid.

IFF er førende i anvendelsen af fremtidsforskningens værktøjer og metoder (herunder horizon scanning, scenarieplanlægning og ”emerging risks”-analyse mm.) i relation til at styrke organisationers evne til at navigere i en accelererende og kompleks omverden gennem strategisk fremsyn. Dermed understøttes organisationer og virksomheder i at træffe kritiske beslutninger om fremtiden tidligt og baseret på konkrete indsigter – og ikke kun på intuition.

Simon Fuglsang Østergaard

Senior Advisor & Futurist // Copenhagen Institute for Futures Studies

Simon varetager den overordnede projektledelse for projektet. Simon har ekspertise i at undersøge og følge teknologiens udvikling og dets indvirkning på virksomhedernes forretningsmodel og på samfundet generelt.

sio@iff.dk

Beecon er det eneste konsulenthus i Danmark, der udelukkende fokuserer på SMV’er. Beecon hjælper danske SMV’er med at identificere forretningspotentiale, omsætte potentiale til eksekverbar strategi og implementere strategien sideløbende med en travl drift.

Tilgangen gør at alle kan være med og at strategien kommer ned på gulvet og ud i livet fremfor at ende som en ekstra rapport i skrivebordsskuffen. Tilstedeværelse og engagement er grundstenene i arbejdet med at gøre analyse til strategi, og strategi til virkelighed

Mads-Christian Brill Olsen

Senior Consultant // Beecon

Mads-Christian er dybt passioneret omkring at hjælpe SMV’er med at få strategi ned på jorden og gjort helt konkret, så det skaber fokus og værdi fra dag 1.

mcbo@beecon.dk

Halfspace hjælper virksomheder med at finde mønstre i data og udvikle avancerede algoritmer, der gør det muligt for virksomhedens ledere at træffe bedre beslutninger på baggrund af data.

Vi er et mix af dygtige statistikere, fysikere, matematikere, dataloger og kommercielle profiler med baggrunde fra blandt andre Stanford, MIT, Oxford, CERN, Facebook, McKinsey, BCG, Danske Bank og Nordea.

Vi tror på, at alt godt kommer, når vi arbejder som et team og bruger vores ekspertise på tværs forskellige tekniske discipliner. Vi forbinder mennesker, data, computerkraft, algoritmer og modeller for at hjælpe vores partnere med at skabe ægte datadrevet innovation og forbedre performance hos vores kunder.

Nils Smed

Projekt leder // Halfspace

Nils er ansvarlig for at sikre den tekniske udførelse af projektet, og er ansvarlig for at koordinere opgaver på tværs af partnerkredsen for at sikre at brugernes behov og den tekniske udførelse er afstemt.

ns@halfspace.io