Projektets partnere

Projektet ledes af Instituttet for Fremtidsforskning i et samarbejde med Halfspace, Beecon og Dansk Erhverv. Projektpartnerne samler et unikt mix af kompetencer og netværk, der gør det muligt at udnytte kombinationen af strategisk fremsyn og kunstig intelligens på en helt ny og ambitiøs måde til gavn for danske SMVer.

Instituttet for Fremtidsforskning er en selvejende, non-profit og uafhængig fremtidstænketank, som gennem mere end et halvt århundrede har hjulpet organisationer med at reagere på og tilpasse sig til en foranderlig fremtid.

IFF er førende i anvendelsen af fremtidsforskningens værktøjer og metoder (herunder horizon scanning, scenarieplanlægning og ”emerging risks”-analyse mm.) med henblik på at styrke organisationers evne til at navigere i en accelererende og kompleks omverden gennem strategisk fremsyn. Dermed understøttes organisationer og virksomheder i at træffe kritiske beslutninger om fremtiden tidligt og baseret på konkrete indsigter – og ikke kun på intuition.

Simon varetager den overordnede projektledelse for projektet. Simon har ekspertise i at undersøge og følge teknologiens udvikling og dets indvirkning på virksomhedernes forretningsmodel og på samfundet generelt.

Simon Fuglsang Østergaard, sio@iff.dk
Senior Advisor & Futurist, Copenhagen Institute for Futures Studies

Beecon er det eneste konsulenthus i Danmark, der udelukkende fokuserer på SMV’er. Beecon hjælper danske SMV’er med at identificere forretningspotentiale, omsætte potentiale til eksekverbar strategi og implementere strategien sideløbende med en travl drift. Tilgangen gør, at alle kan være med, og at strategien kommer ned på gulvet og ud i livet fremfor at ende som en ekstra rapport i skrivebordsskuffen. Tilstedeværelse og engagement er grundstenene i arbejdet med at gøre analyse til strategi og strategi til virkelighed.

Mads-Christian er dybt passioneret omkring at hjælpe SMV’er med at få strategi ned på jorden og gjort helt konkret, så det skaber fokus og værdi fra dag 1.

Mads-Christian Brill Olsen, mcbo@beecon.dk
Senior Consultant, Beecon

Halfspace hjælper virksomheder med at finde mønstre i data og udvikle avancerede algoritmer for at forbedre beslutninger. Vores team består af eksperter fra Stanford, MIT, Oxford, CERN, Facebook, McKinsey, BCG, Danske Bank og Nordea. Vi forbinder mennesker, data, computerkraft, algoritmer og modeller for at hjælpe med datadrevet innovation og performance. Nils er ansvarlig for teknisk udførelse af projektet og koordinering af opgaver i partnerkredsen.

Nils Smed, ns@halfspace.ai
Project Lead, Halfspace

Bliv fremtidsparat

Tilmeld dig og få adgang til Fremtidsindsigter gennem AI-drevet horizon scanning-platform og gratis udviklingsforløb.